You be long with me hn

Rồi cũng sẽ chờ đợi được – You belong with me.

Đây là một bài hát không quá bị thương và đau khổ, mà là một lời tâm tình về một tình yêu bắt đầu là đơn phương nhưng nhờ sự kiên trì và tình cảm chân thành của chính mình mà cuối cùng tình yêu ấy cũng đơm hoa kết trái. Câu chuyện này cũng có ý nghĩa với cuộc sống, chỉ đơn giản khi bạn dùng hết sự chân thành và tấm lòng của mình, rồi cũng sẽ chờ đợi được thôi.

View More Rồi cũng sẽ chờ đợi được – You belong with me.